דוח תקציב מול ביצוע

אחד מהדוחות השימושיים ביותר בתוכנה. הדוח מראה את התקציב, את הסכומים שנוצלו עד היום לפי חודשים ואת הסכומים בתהליך
דוח תקציב מול ביצוע
תזרים מזומנים

כלי חכם המשלב את כל המידע הקיים  בתוכנה,  לתמונת מצב ברורה על ההכנסות וההוצאות הצפויות לפי תאריכים 
חובות לספקים

ריכוז התשלומים הממתינים לספקים לפי תאריך או לפי ספקים, לקבלת החלטה מושכלת למי לשלם ומתי.
מפה כלכלית ארגונית

דו"ח המסכם לפי תקציב או לפי ביצוע, את הסעיפים התקציביים לפי סוג כרטיס ולפי פרויקטים
חקר ביצועים

השוואת הוצאות והכנסות מסוג מסויים., בהשוואה חודשית או רב שנתית: אפשרות להשוואת הוצאות מסוג מסוים, הוצאות לספקים, הכנסות מלקוחות ועוד בין תקופות שונות.
חיובי לקוחות

ריכוז חיובי לקוחות שעדיין לא שולמו לפי תאריך חיוב או לפי לקוחות. ניתן לשלוח מהתוכנה תזכורות לקבלת החלטה מושכלת למי לשלם ומתי.
חשבוניות ממתינות לאישור

לארגונים עם שיטת עבודה של אישור חשבוניות או כאשר הוזנו חשבונית בלי סעיף תקציבי, הם יופיעו במעקב מסודר של המתנה לאישור, כולל תיעוד ואפשרות להעברה בין בעלי תפקידים בארגון.
הכנסות לפי סעיף תקציבי

דוח חכם המסכם את ההכנסות לפי פריטים וסעיפים תקציביים, עם מידע כמה שולם על כל פריט וכמה עדיין לא נגבה מלקוחות