בתקציבית ניתן לצפות במצב התקציבי בכל רגע ומכל מקום ללא תלות בהנהלת חשבונות. תקציבית יושבת על ענן ומתעדכנת מתנתוני הנהלת חשבונות, אך מציגה לצידם גם נתונים בתהליך, כך שהיתרה המוצגת היא העדכנית ביותר.
 
נתונים בתהליך
הם הנתונים שטרם נרשמו בהנהלת חשבונות, כי טרם הגיעה חשבונית מס או כי יצאה הזמנה, דרישה לתשלום או אפילו שיריון מתוכנן להוצאה צפויה עתידית.
ניהול תקציב בתקציבית
צפייה במצב תקציבי עדכני בכל רגע
צפייה בנתוני הנח"ש
לצד כספים בתהליך
סל תקציבי לכל עובד
​או פרוייקט
מעקב תקציבי 
מרמת ההזמנה
ממשקים מתקדמים לתיכנון תקציב בקלות
שחרור תקציב במנות
לפי זמני פעילות
סל תקציבי
​כל עובד
 או מנהל פרויקט יכול לצפות בסעיפים שתחת אחריותו ולדעת בכמה כסף השתמש, לצפות בתיעוד התנועות בכרטיסים ולדעת מה היתרה התקציבית העדכנית ביותר הפנויה לניצול. למנהל גמישות מלאה בהרשאות הצפייה והפעולה של העובד בסעיפי התקציב.

מעקב תקציבי מרמת ההזמנה:
הזמנה תעשה מתוך סעיף תקציבי
, במידה ויש בו יתרה. אם אין יתרה- היא תועבר לאישור מנהל. למנהל גמישות בהרשאות- האם כל הזמנה תועבר לאישורו או רק הזמנות בחריגה תקציבית. ללקוחות המנויים בשירות ניתן להוסיף התנייה מורכבת להרשאות הזמנה לפי סכום ההזמנה או קריטריונים אחרים. התנייה יכולה לאפשר גם מסלול אישורי הזמנה- במידה וההזמנה צריכה לעבור יותר ממאשר אחד.

שיריון תקציבי נעשה כבר בשלב ההזמנה, גם אם מדובר בשיריון עתידי וההזמנה בפועל לא נשלחה לספק, לא ניתן יהיה להשתמש בכסף המשוריין עבור הוצאות אחרות. היתרה התקציבית לסעיף מתעדכנת כבר בשלב ההזמנה. ניוד תקציב בין סעיפים אפשרי לפי הרשאה.

חיסכון בזמן ובטעויות- ההזמנה, עם אישורה ע"י המנהל, תשלח ישירות לספק בפקס או במייל. בהזמנה שמורים פרטי איש קשר קבועים, תנאי תשלום, חישוב מע"מ וחתימות סרוקות במידת הצורך. לאירגונים המנויים בשירות טפסים דיגיטליים ישנה אפשרות לדרוש שדות חובה בסוגי הזמנות מסויימים על מנת לוודא שהעובד זכר לציין כל שנדרש בהזמנה. כך למשל בהזמנת אוטובוס יחוייב המזמין לציין את מספר תחנות הפיזור. לאירגונים גדולים המנויים על דרישות רכש ניתן לייצר דרישה למחלקת רכש שלא תשלח לספק אלא למחלקת רכש שתחליט אם לאחד הזמנות או לבחור הצעת מחיר מתאימה עבור הרכש הנדרש.
ממשקים מתקדמים לתיכנון תקציב בדרך המהירה והנוחה:

תיכנון תקציב לפי השוואה לנתוני שנה קודמת: ניתן לצפות בנתוני התיכנון והביצוע משנה קודמת: ברמת קבוצות, קודי מיון ותנועות בכרטיסים. ניתן לפתוח את התיכנון בשיכפול נתוני שנה קודמת ועידכון תקציב רק בסעיפים שיש צורך לעדכן עבורם תקציב חדש ומותאם.


תיכנון תקציב לפי מכפלות פרמטרים: חישוב תקציבי לפי מכפלות פרמטרים מאפשר לחשב את התקציב לפי מכפלות נתונים העומדים בבסיס החישוב לתקציב. בעידכון תקציב מפרמטר שמור יתאפשר שינוי התקציב אוטומטי בכלל הארגון בעת שינוי ערך בפרמטר קבוע, אף באמצע שנת פעילות.

שינויים במהלך השנה? בתקציבית אפשרות לעידכון שוטף תוך שמירה על תיכנונים קודמים
​שחרור תקציב במנות

בתקציבית באפשרותך לשחרר את הסל התקציבי השלם לפרוייקט או לעובד בתחילת השנה. אך באפשרותך גם לחלק את הסל התקציבי למנות ולהחליט האם לשחרר תקציב כל חודש, רבעון , חצי שנה או לפי בחירה אחרת. בנוסף באפשרותך לא לשחרר תקציב בזמנים חסרי פעילות