מה התוכנה נותנת לי?
ניהול תקציב
שיקוף המצב התקציבי בכל רגע, ביזור סעיפי תקציב לאחריות העובדים
, הגבלת חריגה משלב ההזמנה
קבלת תמונת מצב ודוחות עדכניים בלחיצת כפתור
דוחות תקציב מול ביצוע, דוחות באקסל, דוחות pivot לניתוח הכנסות והוצאות
ניהול ספקים
מעקב אישורי חשבוניות, הקלדת חשבוניות בממשק ידידותי, ביצוע תשלומים בקלות ועוד
מודולים נוספים
תקציבית הכנסות, תקציבית שכר, דיווח שעות לעמותות נתמכות ממשרד החינוך
בחר בסירטון להצגת יכולות תקציבית