תזרים מזומנים
 
כלי חכם המשלב את כל המידע הקיים בתוכנה, לתמונת מצב ברורה על ההכנסות וההוצאות הצפויות לפי תאריכים ומתוך כך את היתרה הכספית בבנק: מתי צפויה יתרה חיובית ומתי שלילית ומתי צפויה חריגה ממסגרת האשראי הבנקאית. 
חובות לספקים
 
ריכוז התשלומים הממתינים לספקים לפי תאריך או לפי ספקים, לקבלת החלטה מושכלת למי לשלם ומתי.

באמצעות מסך זה באפשרותך לשלם למספר רב של ספקים בלחיצת כפתור ע"י העלאת קובץ מס"ב, או על ידי הדפסת שיקים מתוכנת תקציבית.

ניתן לבצע ניכוי במקור ישירות ממס הכנסה לכל הספקים יחד טרם ביצוע התשלום

לאחר ביצוע תשלום באמצעות מס"ב תקציבית תשלח הודעה אוטומטית לכל הספקים על העברת התשלום לחשבונם 
מפה כלכלית ארגונית
 
דו"ח המסכם לפי תקציב או לפי ביצוע, את הסעיפים התקציביים לפי סוג כרטיס ולפי פרויקטים
חיובי לקוחות
 
ריכוז חיובי לקוחות שעדיין לא שולמו לפי תאריך חיוב או לפי לקוחות. ניתן לשלוח מהתוכנה תזכורות לקבלת החלטה מושכלת למי לשלם ומתי.
חשבוניות ממתינות לאישור
 
לארגונים עם שיטת עבודה של אישור חשבוניות או כאשר הוזנו חשבונית בלי סעיף תקציבי, הם יופיעו במעקב מסודר של המתנה לאישור, כולל תיעוד ואפשרות להעברה בין בעלי תפקידים בארגון.
הכנסות לפי סעיף תקציבי
 
דוח חכם המסכם את ההכנסות לפי פריטים וסעיפים תקציביים, עם מידע כמה שולם על כל פריט וכמה עדיין לא נגבה מלקוחות
דוחות ניהוליים
בתקציבית מגוון דוחות ניהוליים בשבילך:
דו"ח תקציב מול ביצוע
מפה כלכלית ארגונית
חובות ספקים
חשבוניות
הממתינות לאישור
הצגת
תזרים מזומנים צפוי
חקר ביצועים
חובות לקוחות
הכנסות לפי
סעיף תקציבי
דוחות
בדחיפה אוטומטית
דו"ח תכנון מול ביצוע
 
דו"ח חשוב ביותר המציג בדרך מהירה וידידותית את נתוני התיכנון התקציבי לצד הנתונים הכספיים: נתוני הנהלת חשבונות ונתונים כספיים בתהליך, כאלו שעוד לא נרשמו בהנהלת חשבונות
הדו"ח מציג גם את אחוז הביצוע עד לתאריך נוכחי וכן את נתוני כרטסת הנהלת חשבונות בפריסה לפי חודשים

 
חקר ביצועים

השוואת הוצאות והכנסות מסוג מסויים., בהשוואה חודשית או רב שנתית: אפשרות להשוואת הוצאות מסוג מסוים, הוצאות לספקים, הכנסות מלקוחות ועוד בין תקופות שונות.
דוחות בדחיפה אוטומטית
 
תקציבית תשלח דוחות אוטומטיים למייל לפי תאריכים או תנאים שביקשת